Ban ngày gió bấc thổi trời râm
Chiều lá vàng rơi ngập trước thềm
Cây lạnh thước quanh chao cặp cánh
Trăng cao hồng chạm rớt vài âm
Buồn xua chẳng nổi như tìm đến
Già hẹn gì đâu cứ lấn dần
Thời trẻ quan xoàng hay nhớ lại
Bệnh lên mặc hết chẳng quan tâm