贈趙伯魚

學詩當如學參禪,
未悟且遍參諸方。
一朝悟罷正法眼,
信手拈出皆成章。

 

Tặng Triệu Bá Ngư

Học thi đương như học tham thiền,
Vị ngộ thả biến tham chư phương.
Nhất triêu ngộ bãi chính pháp nhãn,
Tín thủ niêm xuất giai thành chương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Học thơ như mới học thiền
Chưa biết liền hỏi chớ nên đận đà
Một mai chính pháp hiểu ra
Những gì mình viết đều là văn chương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Học thơ như mới học tham thiền,
Chưa biết nên hỏi thầy bạn liền.
Chính pháp một mai khi đã hiểu,
Viết ra thành áng văn đầu tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời