九絕為亞卿作其二

君住江邊起畫樓,
妾居海角送潮頭。
潮中有妾相思淚,
流到樓前更不流。

 

Cửu tuyệt vị Á Khanh tác kỳ 2

Quân trú giang biên khởi hoạ lâu,
Thiếp cư hải giác tống triều đầu.
Triều trung hữu thiếp tương tư lệ,
Lưu đáo lâu tiền cánh bất lưu.


Nhiều nơi chép tác giả bài này của Hồ Sở 胡楚.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Chàng ở lầu hoa bên bến sông
Thiếp nơi góc biển ngóng triều dâng
Tương tư lệ thiếp hoà theo sóng
Chảy đến lầu hoa nước bỗng dừng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Lầu chàng ở sát bến sông
Thiếp nơi góc biển những mong triều tràn
Lệ tương tư gửi sóng mang
Sóng trôi trôi đến lầu chàng hãy ngưng


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời