17/05/2022 23:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu tuyệt vị Á Khanh tác kỳ 2
九絕為亞卿作其二

Tác giả: Hàn Câu - 韓駒

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2008 12:31

 

Nguyên tác

君住江邊起畫樓,
妾居海角送潮頭。
潮中有妾相思淚,
流到樓前更不流。

Phiên âm

Quân trú giang biên khởi hoạ lâu,
Thiếp cư hải giác tống triều đầu.
Triều trung hữu thiếp tương tư lệ,
Lưu đáo lâu tiền cánh bất lưu.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Chàng ở lầu hoa bên bến sông
Thiếp nơi góc biển ngóng triều dâng
Tương tư lệ thiếp hoà theo sóng
Chảy đến lầu hoa nước bỗng dừng.
Nhiều nơi chép tác giả bài này của Hồ Sở 胡楚.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Câu » Cửu tuyệt vị Á Khanh tác kỳ 2