Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (97)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 23:18

梅花

市上何人識故侯,
青鞋皂帽稱心遊。
相逢頭白留詩別,
細雨孤帆下虎丘。
花時歸客怕花殘,
烽火漫漫行路難。
斷送春風多少恨,
憑誰留寄一枝看。

 

Mai hoa

Thị thượng hà nhân thức cố hầu,
Thanh hài tạo mạo xứng tâm du.
Tương phùng đầu bạch lưu thi biệt,
Tế vũ cô phàm hạ Hổ Khâu.
Hoa thì quy khách phạ hoa tàn,
Phong hoả man man hành lộ nan.
Đoạn tống xuân phong đa thiểu hận,
Bằng thuỳ lưu ký nhất chi khan.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giữa chợ nào ai biết cố hầu
Khăn đen hài biếc thích rong chơi
Trắng đầu gặp gỡ thơ lưu lại
Mưa nhỏ buồm đơn giong Hổ Khâu
Hoa nở khách về sợ hoa tàn
Giăng giăng binh lửa khó đôi đường
Biết tiễn xuân đi gây mối hận
Nhờ ai lưu gửi một cành sang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thành đông ai biết xưa quan hầu
Giày mũ chơi xa ý hợp nhau
Gặp khi tóc bạc thơ lưu biệt
Mưa nhỏ thuyền cô xuống Hổ Khâu
Hoa khi người lại e tàn rạc
Đường khó chậm về đốt lửa mau
Tiễn biệt gió xuân bao nhiêu hận
Nhờ ai một cành giữ gửi sau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời