02/07/2022 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa
梅花

Tác giả: Dư Bản - 餘楍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 23:18

 

Nguyên tác

市上何人識故侯,
青鞋皂帽稱心遊。
相逢頭白留詩別,
細雨孤帆下虎丘。
花時歸客怕花殘,
烽火漫漫行路難。
斷送春風多少恨,
憑誰留寄一枝看。

Phiên âm

Thị thượng hà nhân thức cố hầu[1],
Thanh hài tạo mạo xứng tâm du.
Tương phùng đầu bạch lưu thi biệt,
Tế vũ cô phàm hạ Hổ Khâu[2].
Hoa thì quy khách phạ hoa tàn,
Phong hoả[3] man man hành lộ nan.
Đoạn tống xuân phong đa thiểu hận,
Bằng thuỳ lưu ký nhất chi khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giữa chợ nào ai biết cố hầu
Khăn đen hài biếc thích rong chơi
Trắng đầu gặp gỡ thơ lưu lại
Mưa nhỏ buồm đơn giong Hổ Khâu
Hoa nở khách về sợ hoa tàn
Giăng giăng binh lửa khó đôi đường
Biết tiễn xuân đi gây mối hận
Nhờ ai lưu gửi một cành sang
[1] Chỉ người trước đây đã có danh phận, hoặc đã làm quan.
[2] Tên núi ở hạ lưu sông Dương Tử, nay thuộc bắc Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Năm 496 TrCN, Hạp Lư được chôn tại đây.
[3] Đời xưa đóng đồn, hễ thấy giặc đến thì đốt lửa làm hiệu để truyền tin nhanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dư Bản » Mai hoa