34.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
27 bài thơ
Tạo ngày 10/04/2015 11:10 bởi tôn tiền tử
Chu Ngạn Thư sinh năm 1951 tại Bình Dương, tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, hiện sống tại Bình Dương.

Đã xuất bản:
- Thơ Chu Ngạn Thư 1974 (NXB Con Đuông, Sài Gòn, 1974)
- Thơ lục bát 1973-2009 (tự xuất bản, 2011)

 

Thơ Chu Ngạn Thư 1974

Thơ Chu Ngạn Thư 1975

Thơ lục bát 1973-2009