Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 11:18

1
em xanh dòng tóc, thả
bay theo tiếng nguyệt cầm
em như nguồn suối ẩn
ngấm đời ta ngọt dần

ta ở trên cao vót
xoay tít cuộc đời mình
tình phút nào khởi kiếp
tự con sóng vô hình
hạnh phúc ta gió nổi
xoay quanh cánh quạt gầy
đời: bóng đêm lưới bủa
tình: ánh sáng tạo hình

sóng có cao tuyệt đỉnh
cũng có lúc nghẹn ngào
ta như thân quạt điện
sống bởi nguồn sóng nào
mắt mình không thấy được

2.
thời ta sống
thú xa rừng hớt hải
nước sông trôi sớm đổi khác màu nguồn
đời ta còn nhưng tình ta đã vuột
em vẫn còn mà em thật xa ta
con-sóng-phụ đập đời ta vào đá.

3.
hai tay cứ quay nhanh
như một trò hài hước
được giây phút hân hoan
đời còn bao tàn lực?

ta vẫn sống, nơi đó
chỗ treo đời tít cao
đài ánh sáng đã tắt
lạc dấu cửa ra vào
còn ta ngồi khốn khổ
soi từng vết mực nhoè

ta tệ như quạt bỏ
chẳng xoay nổi một vòng
(nói chi thành cơn gió
dù nhân tạo thật tình)
bởi vĩnh viễn nơi em
nguồn đời ta: đã nghẹn

thảm thương hơn thú đói
chẳng lay nổi đời mình
em vẫn còn đó: - thật
ta vờ bước... vô tình


tháng 3-1975

Nguồn: Thơ Chu Ngạn Thư 1975, tác giả tự in, 1975