Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:33

sông mưa gió lạnh vật vờ
có tôi khăn áo ngồi chờ đến phiên
trên vai mỏi nỗi muộn phiền
qua sông, nào thấy cõi miền yên vui
ngày soi bóng lụn, thân tôi
bên kia hiện rõ dáng ngồi bên đây


Nguồn: Thơ Chu Ngạn Thư 1974, NXB Con Đuông, 1-1975