Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:29

chắc gì
mấy nhịp tình tang
để ai
phải luỵ đò ngang
sớm chiều

chắc gì cố vỗ
trống kêu?
cho lòng bên ấy đổ xiêu bên này

chắc gì
đó đã chìu đây
sông sâu - gắng lội
đò đầy-chen- chân

mềm lòng ai
vỗ trống cơm!
người chăng?
ô!
chỉ rập rờn máy khua


1999

Nguồn: Thơ lục bát 1973-2009, tác giả tự xuất bản, 2011