Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:29

phải chăng từ cuối óc o
mới xanh rồi lại cái lo
bạc đầu!
ra đi
chẳng rõ đi đâu
chợt khi ngoảnh lại
dãi dầu
tóc xưa!

đôi khi nhuốm chút
nắng vàng
có khi lại
trổ nỗi bàng hoàng
xanh
đỏ tươi hoa gạo
lìa cành,
tóc ai,
có lúc để dành cho ai?


Nguồn: Thơ lục bát 1973-2009, tác giả tự xuất bản, 2011