13.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:16

buồn theo tàu xuống ga không
lắng nghe nhạc dạo, ngóng sông núi, người
ngỡ trong tiếng gió giọng cười
nào hay bom đạn nổ rời, vọng qua
thương người, ngó lại đời ta
lòng dưng, như kẻ đi xa mới về


20-4-1975

Nguồn: Thơ Chu Ngạn Thư 1975, tác giả tự in, 1975