Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:29

có tay đốt lửa
ngoài rừng
sao trong ta
lại bừng bừng xốn xang!

(đốt rừng
võ dõng ngang tàng
tay lương sơn bạc
tay giang-hồ-lì
miệng thần thánh
lòng hồ ly
vung tay
núi trọc
còn nghi ngút sầu)

ngoài rừng
lửa đã tàn lâu,
trán ai?
còn nhuốm chút màu
tro than.


Nguồn: Thơ lục bát 1973-2009, tác giả tự xuất bản, 2011