Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 10/04/2015 11:28 bởi tôn tiền tử
Những bài thơ lục bát của tác giả viết trong giai đoạn 1973-2009, do tác giả tự in.