Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:44

問蝦蟆

蝦蟆為民乎?
一聲起深莽。
爾鳴何遲遲?
昨者望甘雨。

 

Vấn hà mô

Hà mô vị dân hồ?
Nhất thanh khởi thâm mãng.
Nhĩ minh hà trì trì?
Tạc giả vọng cam vũ.

 

Dịch nghĩa

Ễnh ương vì dân ư?
Một tiếng nổi lên chỗ bụi rậm.
Mày kêu sao chậm dữ vậy?
Hôm qua (người ta đã) trông mưa đấy!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Ễnh ương vì dân à?
Cất tiếng trong bụi xa.
Sao kêu chậm trễ thế?
Mong mưa từ hôm qua...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ễnh ương vì dân chăng
Một tiếng vang bụi rậm
Hôm qua đợi mưa  lành
Mày kêu sao quá chậm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ễnh ương vì dân lo sao?
Cất lên một tiếng bờ bao bụi mù.
Mày kêu sao chậm dữ ru?
Mong mưa từ sơm hôm qua lận mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ễnh ương vì dân ư?
Một tiếng kêu trong bụi.
Mi kêu chậm quá ta,
Mưa ngọt, người đang đợi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời