Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:00

下賀洲雜記其十

蠻歌聒耳幾回聞,
獨倚危欄酒半醺。
日喫會幾三百盞,
不防喚作小参軍。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10

Man ca quát nhĩ kỷ hồi văn,
Độc ỷ nguy lan tửu bán huân.
Nhật khiết cối cơ tam bách trản,
Bất phòng hoán tác tiểu tham quân.

 

Dịch nghĩa

Giọng hát người mọi ầm tai mấy hồi,
Một mình dựa lan can cao, rượu say ngà ngà.
Ngày có thể uống đến ba trăm chén,
Không nghĩ phải gọi làm nhiệm vụ viên tham quân nhỏ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xì xồ hát hỏng cứ inh tai,
Ra đứng lan can, rượu dở say.
Ngày uống ba trăm chung vẫn ít,
Tiểu tham quân gọi sẵn sàng ngay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giọng man inh ỏi cứ bên tai
Riêng tựa lan can tít rượu say
Ngày uống ba trăm chung cũng dễ
Cần chi nhớ đến chức quan này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọng man inh ỏi mãi bên tai,
Mình dựa lan can tuý luý say.
Ngày uống ba trăm chung có thể,
Không làm nhiệm vụ tham quân này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời