21/06/2021 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10
下賀洲雜記其十

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:00

 

Nguyên tác

蠻歌聒耳幾回聞,
獨倚危欄酒半醺。
日喫會幾三百盞,
不防喚作小参軍。

Phiên âm

Man ca quát nhĩ kỷ hồi văn,
Độc ỷ nguy lan tửu bán huân.
Nhất khiết cối cơ tam bách trản,
Bất phòng hoán tác tiểu tham quân[1].

Dịch nghĩa

Giọng hát người mọi ầm tai mấy hồi,
Một mình dựa lan can cao, rượu say ngà ngà.
Ngày có thể uống đến ba trăm chén,
Không nghĩ phải gọi làm nhiệm vụ viên tham quân nhỏ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xì xồ hát hỏng cứ inh tai,
Ra đứng lan can, rượu dở say.
Ngày uống ba trăm chung vẫn ít,
Tiểu tham quân gọi sẵn sàng ngay.
[1] Tiếng lóng chỉ những viên quan phải xung quân “hiệu lực”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10