Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:05

下賀洲雜記其四

樓閣重重夾水津,
松陰凉處異花春。
鐵籬無鎖歸車入,
箇箇烏人馭白人。

 

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04

Lâu các trùng trùng giáp thuỷ tân,
Tùng âm lương xứ dị hoa xuân.
Thiết ly vô toả quy xa nhập,
Cá cá ô nhân ngự bạch nhân.

 

Dịch nghĩa

Lầu gác trập trùng sát với bến nước,
Dưới bóng mát cây tùng, hoa lạ tươi tốt.
Cổng sắt không đóng, xe về cứ việc vào,
Rặt những người da đen đánh xe cho người da trắng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Bên sông lầu gác trập trùng,
Hoa chi dưới bóng cây tùng tốt tươi?
Xe về cổng sắt mở rồi,
Hầu xe da trắng, rặt người da đen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Ven bờ lầu phố chập chùng
Hoa xinh nở dưới bóng tùng rợp cao
Mở tung cổng sắt xe vào
Hầu nguời da trắng toàn nào da đen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên sông lớp lớp gác lầu chen
Hoa lạ xinh tươi dưới bóng tùng
Cổng mở đón cờ người da trắng
Đánh xe toàn rặt kẻ da đen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trập trùng lầu gác giáp bên sông,
Hoa lạ tốt tươi dưới bóng tùng.
Cổng sắt xe về ra mở đón,
Lái xe toàn rặt da đen không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời