25/10/2020 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04
下賀洲雜記其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:05

 

Nguyên tác

樓閣重重夾水津,
松陰凉處異花春。
鐵籬無鎖歸車入,
箇箇烏人馭白人。

Phiên âm

Lâu các trùng trùng giáp thuỷ tân,
Tùng âm lương xứ dị hoa xuân.
Thiết ly vô toả quy xa nhập,
Cá cá ô nhân ngự bạch nhân.

Dịch nghĩa

Lầu gác trập trùng sát với bến nước,
Dưới bóng mát cây tùng, hoa lạ tươi tốt.
Cổng sắt không đóng, xe về cứ việc vào,
Rặt những người da đen đánh xe cho người da trắng.

Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Bên sông lầu gác trập trùng,
Hoa chi dưới bóng cây tùng tốt tươi?
Xe về cổng sắt mở rồi,
Hầu xe da trắng, rặt người da đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04