Dưới đây là các bài dịch của Vị Chử. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 04 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Bên sông lầu gác trập trùng,
Hoa chi dưới bóng cây tùng tốt tươi?
Xe về cổng sắt mở rồi,
Hầu xe da trắng, rặt người da đen.

Ảnh đại diện

Độc dạ khiển hoài (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Đời đã trót ngâm nga mất nết,
Chốn chân mây dạo hết vẫn không chừa.
Vỗ đùi reo khi lục giỏ sách xưa,
Đồng tiếng đẹp, lúc cháy thừa ai đã hiểu?
Chuỗi ngày rỗi dễ trôi qua chén rượu.
Sống quê người hằng mơ nẻo non xanh.
Đèn gửi xưa chút tâm tình,
Việc đời thôi lại vẫn mình năm qua.

Ảnh đại diện

Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường (Cao Bá Quát): Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Sân khấu đèn chăng rực rỡ soi,
Gió đêm hoà tiếng thét ghê người.
Quân vừa đeo giáp sùa râu đứng,
Tướng đã lên yên trợn mắt ngồi.
Tai mặt đời đâu toàn bộ giả,
Áo xiêm xưa cũng thực trò cười.
Hổ Môn biết việc gần đây chửa?
Ngán nỗi kia ai nghếch mũi coi!

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]