Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 20:39

歲日作

不覺老將春共至,
更悲攜手幾人全。
還舟寂寞羞明鏡,
手把屠蘇讓少年。

 

Tuế nhật tác

Bất giác lão tương xuân cộng chí,
Cánh bi huề thủ kỷ nhân toàn.
Hoàn chu tịch mịch tu minh kính,
Thủ bả đồ tô nhượng thiếu niên.

 

Dịch nghĩa

Không biết còn được bao nhiêu mùa xuân nữa đến với lão?
Càng cảm thương những người tri kỷ chỉ còn vài người.
Đi thuyền về, trong vắng lặng, thấy thẹn trước gương,
Tay cầm rượu đồ tô nhường lại đám thiếu niên.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không biết còn bao xuân đến lão
Bạn bè xưa còn hảo vài người
Về nhà ngượng trước gương soi
Đồ tô rượu quý đem mời thiếu niên

tửu tận tình do tại
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Không ngờ tuổi tác đã cao
Buồn vì bè bạn chẳng bao nhiêu người
Cô đơn đứng trước gương soi
Rượu ngon đành phải đem mời trẻ con.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết còn bao mấy mùa xuân
Thương cho bạn cũ chín phần còn đâu
Thuyền về thẹn bóng gương soi
Rượu ngon nhượng lại cho người thiếu niên

15.00
Trả lời