08/02/2023 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế nhật tác
歲日作

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 20:39

 

Nguyên tác

不覺老將春共至,
更悲攜手幾人全。
還舟寂寞羞明鏡,
手把屠蘇讓少年。

Phiên âm

Bất giác lão tương xuân cộng chí,
Cánh bi huề thủ kỷ nhân toàn.
Hoàn chu tịch mịch tu minh kính,
Thủ bả đồ tô[1] nhượng thiếu niên.

Dịch nghĩa

Không biết còn được bao nhiêu mùa xuân nữa đến với lão?
Càng cảm thương những người tri kỷ chỉ còn vài người.
Đi thuyền về, trong vắng lặng, thấy thẹn trước gương,
Tay cầm rượu đồ tô nhường lại đám thiếu niên.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không biết còn bao xuân đến lão
Bạn bè xưa còn hảo vài người
Về nhà ngượng trước gương soi
Đồ tô rượu quý đem mời thiếu niên
[1] Phong tục thời đó, sáng mùng 1 Tết uống rượu đồ tô để trừ tà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Tuế nhật tác