14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 14:40

夢後吟

醉中還有夢,
身外已無心。
明鏡唯知老,
青山何處深。

 

Mộng hậu ngâm

Tuý trung hoàn hữu mộng,
Thân ngoại dĩ vô tâm.
Minh kính duy tri lão,
Thanh sơn hà xứ thâm.

 

Dịch nghĩa

Trong say rượu còn có mộng nữa,
Ta như thoát khỏi xác, không còn vướng mắc sự đời.
(Khi tỉnh) soi trong kính chỉ thấy một khuôn mặt già,
Trong núi xanh kia, chỗ nào sâu thẳm nhất để quy ẩn?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu ngà say đi vào giấc mộng
Hồn ngoài thân tâm rỗng sinh ra
Soi gương vẫn bản mặt già
Núi xanh kia chỗ thật xa, chỗ nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khi say toàn thấy mộng,
Vạn vật lắm vô tình.
Soi gương thấy già lão,
Ở nơi nào, núi xanh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng về trong cuộc rượu say
Lâng lâng lòng có vướng chi sự đời
Soi gương biết sọm mặt rồi
Nơi đâu rừng thẳm cho người về đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong say rượu có mộng về,
Ta như thoát xác, không hề bận tâm.
Soi gương thấy mặt già thâm,
Chỗ nào sâu thẳm sơn lâm ẩn mình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời