Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 09/07/2014 12:18

悼稚

稚子比來騎竹馬,
猶疑只在屋東西。
莫言道者無悲事,
曾聽巴猿向月啼。

 

Điếu trĩ

Trĩ tử tỷ lai kỵ trúc mã,
Do nghi chỉ tại ốc đông tây.
Mạc ngôn đạo giả vô bi sự,
Tằng thính ba viên hướng nguyệt đề.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em bé vừa đây cưỡi ngựa tre
Phân vân chỉ tại vật trong nhà.
Có lời chỉ bảo không sinh chuyện
Từng có vượn Ba khóc bóng nga

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chú bé mới vừa phi ngựa trúc
Đã lo chẳng biết phía nhà đâu
Nói chi người chẳng vương phiền luỵ
Tiếng vượn sông Ba dưới nguyệt sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đứa bé cưỡi ngựa tre thi phóng
Lạc trên đường quên hướng về nhà
Nói chi người lớn cũng lo
Dưới trăng nghe vượn xứ Ba hú buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bé con vừa cưỡi ngựa tre,
Đã lo chẳng biết nhà về đông tây?
Nói chi phiền luỵ vương đây,
Vượn Ba nghe hú hướng mây trăng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời