28/01/2022 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu trĩ
悼稚

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 09/07/2014 12:18

 

Nguyên tác

稚子比來騎竹馬,
猶疑只在屋東西。
莫言道者無悲事,
曾聽巴猿向月啼。

Phiên âm

Trĩ tử tỷ lai kỵ trúc mã,
Do nghi chỉ tại ốc đông tây.
Mạc ngôn đạo giả vô bi sự,
Tằng thính ba viên hướng nguyệt đề.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em bé vừa đây cưỡi ngựa tre
Phân vân chỉ tại vật trong nhà.
Có lời chỉ bảo không sinh chuyện
Từng có vượn Ba khóc bóng nga

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Điếu trĩ