25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 05:01

秦中吟其七-輕肥

意氣驕滿路,
鞍馬光照塵。
借問何為者?
人稱是內臣。
朱紱皆大夫,
紫綬或將軍。
誇赴軍中宴,
走馬去如雲。
尊罍溢九醞,
水陸羅八珍。
果擘洞庭橘,
鱠切天池鱗。
食飽心自苦,
酒酣氣益振。
是歲江南旱,
衢州人食人。

 

Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì

Ý khí kiêu mãn lộ,
Yên mã quang chiếu trần.
Tá vấn hà vi giả?
Nhân xưng thị nội thần.
Chu phất giai đại phu,
Tử thụ hoặc tướng quân.
Khoa phó quân trung yến,
Tẩu mã khứ như vân.
Tôn lôi dật cửu uấn,
Thuỷ lục la bát trân.
Quả phách Động Đình quất,
Khoái thiết Thiên Trì lân.
Thực bão tâm tự khổ,
Tửu hàm khí ích chân.
Thị tuế Giang Nam hạn,
Cù Châu nhân thực nhân.

 

Dịch nghĩa

Ý khí kiêu căng đầy ngoài đường,
Yên ngựa bóng loáng sáng chói cả đám bụi.
Ướm hỏi: là những ai đó?
Người ta bảo: đó là các quan trong triều.
Những người đeo dây ấn đỏ là bậc đại phu,
Những người đeo dây thao tía có lẽ là hàng tướng quân.
Họ huênh hoang nói rằng đi dự tiệc trong quân,
Ruổi ngựa phi như mây cuốn.
Bình chén đầy chín thứ rượu ngon,
Sơn hào hải vị bày la liệt đủ tám món quý.
Quả hái: là quýt Động Đình,
Gỏi làm: là cá Thiên Trì.
Ăn no rồi, lòng thoả thuê khoan khoái,
Uống say rồi, khí thêm hăng.
Năm ấy đại hạn ở Giang Nam,
Ở Cù Châu người đang ăn thịt người.


Tiêu đề lấy từ câu “Thừa phì mã, y khinh cừu” (cưỡi ngựa béo, mặc áo lông nhẹ) trong sách Luận ngữ, ý nói áo cừu nhẹ, cưỡi ngựa béo, chỉ đám quan lớn xa xỉ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đầy đường oai phách nổi,
Yên ngựa trông sáng trưng.
Thử hỏi là ai đó?
Người rằng: bọn nội thần.
Dảy điều toàn đại phu,
Dải tía là tướng quân.
Khoe vào dinh dự tiệc,
Ngựa chạy như mây vần.
Uống, toàn là rượu quý,
Ăn, bày đủ món ngon.
Quít Động Đình trái ngọt,
Cá Thiên Trì gỏi thơm,
Ních no lòng thấy khoái,
Chén khướt khí thêm oai!
Năm ấy Giang Nam hạn,
Cồ Châu người ăn người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Đầy đường dáng bộ con cưng,
Ngựa yên bóng nhoáng, sáng trưng bụi hồng.
Hỏi: làm chi đó những ông?
Người ta rằng: lũ quan trong đó mà.
Dải điều đều đại phu ta,
Mà đeo dải tía, hoặc là tướng quân.
Khuênh khoang đi chén trong quân,
Rộn ràng vó ngựa chạy vần như mây.
Vò, ang chín thứ rượu đầy,
Hải sơn tám bát cỗ bày linh tinh.
Quả dâng, quýt hái Động Đình,
Cá Thiên Trì thái, đơm thành gỏi ngon.
Ăn no, khoan khoái tâm hồn,
Rượu say, ý khí hùng hồn càng thêm.
Năm nay hạn hán Giang Nam,
Cồ Châu người mổ người làm thức ăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lộ rõ nét kiêu căng
Yên sáng, ngựa rần rần
Hỏi xem là ai đó
Xưng quan lớn triều thần.
Đại phu dải đỏ bày
Ấn tía khoe các tướng
Tiệc linh đình dưới trướng
Ruổi ngựa tựa mây bay.
Khoa chén chín rượu đào
Tiệc tám món sơn hào
Động đình quít tráng miệng
Thiên trì gỏi cá ao.
No đủ bụng lòng căng
Rượu say khí thêm hăng
Năm này Giang nam hạn
Cù châu giết người ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Kiêu căng lắm kiểu dáng ngoài đường,
Yên ngựa sáng ngời nhiễu bụi vương.
Thử hỏi đám người nào ấy vậy?
Dân rằng chính thị bọn triều quan.
Đại phụ dải điều phơ phất lộng,
Tướng quân ấn tía rạng ngời oai.
Binh trường yến tiệc tưng bừng đó,
Vó ngựa ai về cuốn gió mây.
Rượu đào chén ngọc chín vò say,
Hải vị sơn hào tám món xoay.
Quýt Động đình vàng mơ trĩu quả,
Cá Thiên trì gỏi quý đầy khay.
Ăn uống no say, lòng hớn hở
Rượu tràn, tâm động hoá cuồng ngây.
Giang Nam hạn hán vào năm ấy,
Người chốn Cù Châu đói, thịt người!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đường rất kiêu hùng ý khí
Yên dát vàng sáng loé bụi đường
Hỏi ai mà dáng dương dương
Người rằng đó chính triều đương nội thần
Kìa đai tía tướng quân thường mặc
Nọ đại phu mang sắc đỏ dây
Họ khoe dự tiệc nơi đây
Ngựa phi nhanh tựa mây bay mịt mù
Bình, chén khắp tràn trề rượu quý
Tám món ngon hải vị sơn hào
Động Đình quít ngọt mang vào
Lại thêm gỏi cá từ ao Thiên trì
Ăn no rồi tức thì khoan khoái
Rượu lâng lâng khí khái thêm hăng
Giang nam hạn hán biết chăng?
Từ Châu dân đói ăn phăng thịt người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầy đường trông phách lối
Yên ngựa bóng bụi trần
Nghênh ngang ai đó nhỉ
Các ngài quan đại thần
Tướng quân đeo dây tía
Đại phu thắt dải điều
Khoe đến dinh dự tiệc
Ngựa chạy vần mây theo
Rượu quí tràn đầy chén
Thức sang bày đầy bàn
Cá Thiên Trì gỏi béo
Quít Động Đình ngọt ngon
Ăn no lòng thoả thích
Say khước nói vung trời
Giang Nam, năm nay hạn
Cồ Châu, người ăn người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Kiêu căng tràn khắp phố
Yên cương loá bụi vần
Là ai mà phách vậy?
Thảy là bậc đại thần
Ấn đỏ: tam, nhị phẩm  
Thao tía: các tướng quân
Phô trương dự yến tiệc
Phóng ngựa như đằng vân
Rượu quý bày chín loại
Tám món ngon đầy mâm
Quýt Động Đình quả ngọt
Cá Thiên Trì ú nần
Chén căng lòng thêm hứng
Rượu thoả máu càng hăng
Năm ấy Giang Nam hạn
Người mổ thịt người ăn.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời