07/07/2022 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì
秦中吟其七-輕肥

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 14:44

 

Nguyên tác

意氣驕滿路,
鞍馬光照塵。
借問何為者?
人稱是內臣。
朱紱皆大夫,
紫綬或將軍。
誇赴軍中宴,
走馬去如雲。
尊罍溢九醞,
水陸羅八珍。
果擘洞庭橘,
鱠切天池鱗。
食飽心自苦,
酒酣氣益振。
是歲江南旱,
衢州人食人。

Phiên âm

Ý khí kiêu mãn lộ,
Yên mã quang chiếu trần.
Tá vấn hà vi giả?
Nhân xưng thị nội thần.
Chu phất giai đại phu,
Tử thụ hoặc tướng quân.
Khoa phó quân trung yến,
Tẩu mã khứ như vân.
Tôn lôi dật cửu uấn,
Thuỷ lục la bát trân.
Quả phách Động Đình[1] quất,
Khoái thiết Triên Trì lân.
Thực bão tâm tự nhược,
Tửu hàm khí ích chân.
Thị tuế Giang Nam hạn,
Cù Châu[2] nhân thực nhân.

Dịch nghĩa

Ý khí kiêu căng đầy ngoài đường
Yên ngựa bóng loáng sáng chói cả đám bụi
Ướm hỏi: là những ai đó?
Người ta bảo: đó là các quan trong triều
Những người đeo dây ấn đỏ là bậc đại phu
Những người đeo dây thao tía có lẽ là hàng tướng quân
Họ huênh hoang nói rằng đi dự tiệc trong quân
Ruổi ngựa phi như mây cuốn
Bình chén đầy chín thứ rượu ngon
Sơn hào hải vị bày la liệt đủ tám món quý
Quả hái: là quýt Động Đình
Gỏi làm: là cá Thiên Trì
Ăn no rồi, lòng thoả thuê khoan khoái
Uống say rồi, khí thêm hăng
Năm ấy đại hạn ở Giang Nam
Ở Cù Châu người đang ăn thịt người

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đầy đường oai phách nổi,
Yên ngựa trông sáng trưng.
Thử hỏi là ai đó?
Người rằng: bọn nội thần.
Dảy điều toàn đại phu,
Dải tía là tướng quân.
Khoe vào dinh dự tiệc,
Ngựa chạy như mây vần.
Uống, toàn là rượu quý,
Ăn, bày đủ món ngon.
Quít Động Đình trái ngọt,
Cá Thiên Trì gỏi thơm,
Ních no lòng thấy khoái,
Chén khướt khí thêm oai!
Năm ấy Giang Nam hạn,
Cồ Châu người ăn người.
Tiêu đề lấy từ câu “Thừa phì mã, y khinh cừu” (cưỡi ngựa béo, mặc áo lông nhẹ) trong sách Luận ngữ, ý nói áo cừu nhẹ, cưỡi ngựa béo, chỉ đám quan lớn xa xỉ.

[1] Hồ nay ở phía bắc tỉnh Hồ Nam.
[2] Nay là huyện Cù, tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì