病中畫西方變相頌

极樂世界清凈土,
無諸惡道及眾苦。
愿如我身病苦者,
同生無量壽佛所。

 

Bệnh trung hoạ Tây phương biến tương tụng

Cực Lạc thế giới thanh Tịnh thổ,
Vô chư ác đạo cập chúng khổ.
Nguyện như ngã thân bệnh khổ giả,
Đồng sinh Vô Lượng Thọ Phật sở.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Cực Lạc đẹp màu thanh Tịnh Độ,
Không bốn đường ác cùng các khổ.
Nguyện người đau bệnh như thân ta,
Đồng sinh về cõi Vô Lượng Thọ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước Thanh Tịnh nơi miền Cực Lạc
Không khổ đau, điều ác cũng không
Cầu thân bệnh tật đương mang
Phật Vô Lượng Thọ dẫn đường sinh vô,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cực Lạc đẹp màu đất Tịnh thanh,
Khổ đau không có ác không thành.
Nguyện người đau bệnh như ta khổ,
Vô Lượng Thọ sinh cõi Phật lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đẹp màu Cực Lạc Tịnh thanh,
Khổ đau không có không thành ác ma.
Người đau nguyện tựa thân ta,
Phật Vô Lượng Thọ sinh ra cõi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cực lạc thế giới sạch, trong
Khổ đau, ác độc đều không hiện hình
Thân ta bệnh khổ, cầu mình
Vô Lượng Thọ Phật cùng sinh cõi này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời