10/12/2022 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung hoạ Tây phương biến tương tụng
病中畫西方變相頌

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2017 15:49

 

Nguyên tác

极樂世界清凈土,
無諸惡道及眾苦。
愿如我身病苦者,
同生無量壽佛所。

Phiên âm

Cực Lạc thế giới thanh Tịnh thổ,
Vô chư ác đạo cập chúng khổ.
Nguyện như ngã thân bệnh khổ giả,
Đồng sinh Vô Lượng Thọ Phật sở.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Cực Lạc đẹp màu thanh Tịnh Độ,
Không bốn đường ác cùng các khổ.
Nguyện người đau bệnh như thân ta,
Đồng sinh về cõi Vô Lượng Thọ.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Bệnh trung hoạ Tây phương biến tương tụng