樓鼓傳更

曝竹初春天籟秋,
悠悠不似鼓更樓。
鳴和鉦鐸司宮漏,
擊碎風霜報夜籌。
聲過重城驚雁塢,
響窮珥水對漁舟。
更闌多少鄉關思,
聽得東窗日出頭。

 

Lâu cổ truyền canh

Bộc trúc sơ xuân, thiên lại thu,
Du du bất tự cổ canh lâu.
Minh hoà chinh đạc tư cung lậu,
Kích toái phong sương báo dạ trù.
Thanh quá trùng thành kinh nhạn ổ,
Hưởng cùng Nhĩ thuỷ đối ngư chu.
Canh lan đa thiểu hương quan tứ,
Thính đắc đông song, nhật xuất đầu.

 

Dịch nghĩa

Tiếng pháo đầu xuân, cùng tiếng trời thu,
Không dằng dặc như tiếng trống canh trên lầu.
Vang hoà chiêng mõ coi việc giờ giấc trong cung,
Đánh tan gió sương báo rõ thời khắc trong đêm.
Tiếng vượt qua mấy lần thành kinh động tổ nhạn,
Âm vang khắp dòng sông Nhĩ Hà vọng đến thuyền chài.
Canh tàn ít nhiều gợi nỗi niềm nhớ quê,
Hình như ngoài cửa sổ phía đông, mặt trời đã ló đầu.


Trên thành Thăng Long, mỗi khi đồng hồ nước báo sang canh đều có tiếng trống. Trong cung điện cũng có tiếng chuông, mõ báo giờ giấc. Bài thơ này cho ta biết được cách báo giờ giấc ngày xưa trong thành Thăng Long và cung điện vua khi chưa có đồng hồ Tây phương. Giờ giấc được báo bằng chiếc hồ đồng khắc 12 vạch, nước chảy nhỏ giọt, đổ nước vào, nước cạn một khắc là một canh. Một canh ngày xưa là 2 giờ ngày nay. Một ngày có 12 canh, gọi theo 12 con vật tuổi. Nửa đêm là canh Tý, giữa trưa mặt trời đứng bóng là canh Ngọ, đêm có năm canh, gà gáy vào canh năm. Do đó giờ giấc ngày xưa chỉ tương đối, không chính xác như ngày nay.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tường Luân

Tiếng pháo đâu xuân, tiếng sáo thu,
Miên man chẳng giống trống canh lầu.
Vang hoà chiêng mõ trong cung cấm,
Xua tản phong sương, điểm khắc thu.
Tiếng vượt trùng thành kinh tổ nhạn,
Âm lan dòng Nhị tới thuyền câu.
Canh tàn những nhớ làng quê cũ,
Lặng đón vầng đông lại ló đầu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Cùng tiếng trời thu pháo trúc xuân,
Mênh mang chẳng giống trống lầu canh.
Vang hoà chiêng mõ giờ cung cấm,
Tan tác gió sương rõ khắc đêm.
Tiếng vượt thanh cao kinh tổ nhạn,
Âm vang sông Nhị vọng ngư thuyền,
Canh tàn gợi chút niềm quê cũ,
Lặng đón vầng đông ánh sáng lên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời