Được làm con kiến còn vui
Chứ làm con khác thì tôi chẳng làm!