Dưới đây là các bài dịch của Tường Luân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ” (Đỗ Nhuận): Bản dịch của Tường Luân

Chung áo chung chăn khó cộng cam
Trăng tàn Tây trại mộng cô đơn
Anh em tình nghĩa lòng đau đáu
Tráng sĩ chí cao dạ ngổn ngang
Tiếng trống, tù và xen mấy tiếng
Thư chim tin cá vắng đôi hàng
Hiềm chi gian khổ vì ly biệt
Mấy dịp được về đất Đế vương?


Nguồn: Hội Tao đàn - Tác giả tác phẩm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1993
Ảnh đại diện

Thu thanh (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Tường Luân

Thê lương não nuột lọt rèm xâm
Trời đất vô thanh cứ bổng trầm
Lúc gợi, lúc yêu sầu vạn mối
Sáng ra, tóc bỗng bạc thêm phần

Ảnh đại diện

Thu hà (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Tường Luân

Bầu ngọc mênh mang đựng ánh thu
Ráng hồng lả bóng xuống kinh đô
Hội đào thưởng ngoạn, trời chung hưởng
Trời mở: như treo một hoạ đồ

Ảnh đại diện

Thu nhạn (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Tường Luân

Chiếc nhạn đầu tường bóng thấp đưa
Hành Dương mộng nhớ, muộn màng chưa?
Ân cần tâm sự cùng ngươi đó
Hãy hướng tây phong kiếm gốc xưa!

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]