Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/03/2007 18:49 bởi Vanachi
Đinh Tiên Chi 丁仙芝, người Khúc A 曲阿, Nhậm Châu 潤州, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 13 (819) đời Đường Hiến Tông (Lý Thuần).

 

Tuyển tập chung