Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 13:44

江南曲其一

發向橫塘口,
船開值急流。
知郎舊時意,
且請攏船頭。

 

Giang Nam khúc kỳ 1

Phát hướng Hoành Đường khẩu,
Thuyền khai trị cấp lưu.
Tri lang cựu thì ý,
Thả thỉnh long thuyền đầu.

 

Dịch nghĩa

Nhắm hướng bến đò Hoành Đường,
Thuyền vừa tách ra thì gặp nước dòng chảy xiết.
Biết ý chàng từ trước,
Nên xin lái đò quay thuyền ngừng lại.


"Giang Nam khúc" là tên nhạc khúc khởi từ nước Lương thời Nam Bắc triều, phát xuất từ dân ca. Thi nhân đời Đường phổ thơ vào nhạc khúc đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến Hoành Đường con đò nhắm trước
Vừa tách ra gặp nước chảy mau
Ý chàng đã biết từ lâu
Nên xin bác lái quay đầu ngừng luôn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Đường nhắm hướng bến đò,
Thuyền vừa tách bến dòng to chảy tràn.
Trước đây biết ý của chàng,
Nên xin người lái đò sang quay thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời