Quá quan thượng

Thế cơ vô dị diệc vô nan
Vạn lý hàm tiên cảm tị nan
Nhân bách niên thân đa khổ nhật
Quá quan nhất nhật thập phân nan

 

Dịch nghĩa

Then máy cuộc đời không dễ cũng không khó
Muôn dặm vâng mệnh mang thư đi đâu dám từ nan
Trăm năm của đời người phần nhiều là ngày khổ
Duy có ngày qua cửa ải là thật mười phần khó khăn


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thế thời lúc dễ lúc gian nan
Vâng mệnh mang thư chẳng dám than
Suốt cả đời người bao khổ cực
Ngày qua cửa ải thật chuyên truân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Không quá khó cũng không quá dễ
Chuyện trên đời tưởng thế mà thôi
Mang thư vâng mệnh vua rồi
Đi không chậm trễ, đâu hồi từ nan

Trăm năm sống ngập tràn ngày khổ
Nhưng mà thôi chỉ khổ thế thôi
Ngày qua cửa ải vừa rồi
Hơn ngày gian khổ, than ôi, mười phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không dễ chẳng khó, máy cuộc đời,
Mang thư vâng mệnh dám đâu rời,
Trăm năm nhân thế bao khổ cực,
Cửa ải duy qua khó đến mười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời