26/09/2023 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá quan thượng

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 08/04/2017 23:00

 

Phiên âm

Thế cơ vô dị diệc vô nan
Vạn lý hàm tiên cảm tị nan
Nhân bách niên thân đa khổ nhật
Quá quan nhất nhật thập phân nan

Dịch nghĩa

Then máy cuộc đời không dễ cũng không khó
Muôn dặm vâng mệnh mang thư đi đâu dám từ nan
Trăm năm của đời người phần nhiều là ngày khổ
Duy có ngày qua cửa ải là thật mười phần khó khăn

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thế thời lúc dễ lúc gian nan
Vâng mệnh mang thư chẳng dám than
Suốt cả đời người bao khổ cực
Ngày qua cửa ải thật chuyên truân
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá quan thượng