Quá Bán Tiên nham

Bán Tiên cổ động thuộc Hoành Châu
Bất thị phi lai tức thuỷ phù
Vân tận tiện sơn sơn khoa sát
Than cùng hiện thạch thạch mông lâu
Điệp hy tăng tảo hồng đương kính
Thảo một tiều thông lục biến khâu
Huề trượng khùng kinh viên hạc mộng
Thuyền đầu liêu ký nhất du du

 

Dịch nghĩa

Động cổ Bán Tiên thuộc đất Hoành Châu
Không phải từ đâu bay tới tất là từ dưới sông nổi lên
Cuối mây đến núi núi vượt lên trên chùa
Hết bãi cát là đá đá chồng nhau như nhà lầu
Ít lá nhà sư quét dọn đầy lối tung bụi hồng
Cỏ khô tiều phu đốn cây khắp núi sẫm màu xanh
Cầm gậy mà đi sợ làm kinh động giấc mơ về với vượn hạc
Đầu thuyền tạm gửi nỗi niềm mênh mông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Bán Tiên động cổ chốn Hoành Châu
Từ dưới sông trồi, chẳng tự đâu
Núi vượt lên chùa mây nối tiếp
Lầu sau bãi cát đá chồng nhau
Quét sân sư sãi tung mù đỏ
Đốn củi tiều phu toả núi sâu
Khua gậy e làm tan mộng hạc
Đầu thuyền tạm gửi nỗi âu sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bán Tiên Động cổ đất Hoành Châu,
Từ dưới sông trồi chứ tự đâu.
Núi vượt lên chùa mây đến núi,
Đá chồng sau cát tựa nhau lầu.
Quét sân lá ít sư tung bụi.
Cây đốn tiều phu khắp núi sâu.
Chống gậy e làm tan mộng hạc,
Đầu thuyền tạm gửi nỗi lo âu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bán Tiên động cổ chốn Hoành Châu,
Tự đất trồi lên chứ tự đâu?
Mây tiếp đến chùa, chùa đội núi,
Cát xong lại đá, đá chồng lầu.
Lá thưa, sư quét, đường đôi ngả,
Cỏ mục, tiều đi, núi một mầu.
Cầm gậy sợ làm kinh vượn hạc,
Đầu thuyền tạm chút nỗi thầm sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời