20/06/2024 13:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Bán Tiên nham

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 12/04/2017 11:43

 

Phiên âm

Bán Tiên cổ động thuộc Hoành Châu
Bất thị phi lai tức thuỷ phù
Vân tận tiện sơn sơn khoa sát
Than cùng hiện thạch thạch mông lâu
Điệp hy tăng tảo hồng đương kính
Thảo một tiều thông lục biến khâu
Huề trượng khùng kinh viên hạc mộng
Thuyền đầu liêu ký nhất du du

Dịch nghĩa

Động cổ Bán Tiên thuộc đất Hoành Châu
Không phải từ đâu bay tới tất là từ dưới sông nổi lên
Cuối mây đến núi núi vượt lên trên chùa
Hết bãi cát là đá đá chồng nhau như nhà lầu
Ít lá nhà sư quét dọn đầy lối tung bụi hồng
Cỏ khô tiều phu đốn cây khắp núi sẫm màu xanh
Cầm gậy mà đi sợ làm kinh động giấc mơ về với vượn hạc
Đầu thuyền tạm gửi nỗi niềm mênh mông

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Bán Tiên động cổ chốn Hoành Châu
Từ dưới sông trồi, chẳng tự đâu
Núi vượt lên chùa mây nối tiếp
Lầu sau bãi cát đá chồng nhau
Quét sân sư sãi tung mù đỏ
Đốn củi tiều phu toả núi sâu
Khua gậy e làm tan mộng hạc
Đầu thuyền tạm gửi nỗi âu sầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Bán Tiên nham