25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: tương tư (106)

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:49

相思曲

高樓重重閉明月,
腸斷仙郎隔年別。
紫簫橫笛寂無聲,
獨向瑤窗坐愁絕。
魚沈雁杳天涯路,
始信人間別離苦。
恨滿牙床翡翠衾,
怨折金釵鳳凰股。
井深轆轤嗟綆短,
衣帶相思日應緩。
將刀斫水水復連,
揮刃割情情不斷。
落紅亂逐東流水,
一點芳心為君死。
妾身願作巫山雲,
飛入仙郎夢魂裏。

 

Tương tư khúc

Cao lâu trùng trùng bế minh nguyệt,
Trường đoạn tiên lang cách niên biệt.
Tử tiêu hoành địch tịch vô thanh,
Độc hướng dao song toạ sầu tuyệt.
Ngư trầm nhạn diểu thiên nhai lộ,
Thuỷ tín nhân gian biệt ly khổ.
Hận mãn nha sàng phí thuý khâm,
Oán chiết kim thoa phụng hoàng cổ.
Tỉnh thâm lộc lư ta cảnh đoản,
Y đới tương tư nhật ưng hoãn.
Tương đao chước thuỷ, thuỷ phục liên,
Huy nhẫn cát tình tình bất đoạn.
Lạc hồng loạn trục đông lưu thuỷ,
Nhất điểm phương tâm vị quân tử.
Thiếp thân nguyện tác Vu Sơn vân,
Phi nhập tiên lang mộng hồn lý.

 

Dịch nghĩa

Lầu cao lớp lớp che trăng sáng,
Đau lòng vì suốt năm xa cách chàng.
Tiêu im sáo lặng không nghe tiếng,
Một mình ngồi buồn nhìn ra song cửa ngọc (ngóng chàng).
Cá lặn chim bay chân trời góc biển,
Biệt ly không được tin thư thật khổ.
Oán đầy giường ngà chăn phí thuý,
Giận bẻ gãy kim thoa phượng hoàng.
Giếng sâu ròng rọc than giây ngắn,
Ngày trôi chậm, xiêm y cũng nặng tương tư.
Dùng dao chém nước nước liền trở lại,
Cầm kéo cắt tình tình không chịu đứt.
Hồng rụng tơi bời theo dòng nước chảy về đông,
Một tấm tình son vì người mà tàn lụi.
Thiếp nguyện làm mây núi Vu,
Bay nhập vào giấc mộng trong hồn chàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mảnh trăng thanh lầu cao che khuất
Lòng đau vì xa cách nhiều năm
Tiếng tiêu điệu sáo lặng im
Một mình buồn bã ngóng nhìn phương xa
Bên chân trời chim bay cá lặn
Mòn mõi vì âm tín không về
Chiếu chăn hờn oán não nề
Kim thoa bẻ gãy lời thề còn đâu
Giếng nước sâu mà giây thì ngắn
Xiêm y buồn người chẳng điểm trang
Dùng dao chém nước nước liền
Kéo kia cắt đứt mối tình được không?
Theo dòng nước loạn hồng trôi mãi
Tấm tình em một phiến vì chàng
Xin làm mây núi Vu Sơn
Nhập sâu vào cõi mộng hồn người thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Hạ

Bởi lầu cao Trăng đêm khuất bóng,
Đoạn trường thay hoài ngóng tình lang.
Than ôi!
Sáo chùng tiêu bặt tiếng vang,
Song thưa mắt ứa hai hàng châu rơi.
Cá mất tăm, chim trời miên viễn...
Biệt ly nhau nào chuyển tin thư.
Gối chăn oán khúc tương tư,
Trâm cài bẻ gãy bởi chừ giận ai!
Giếng thời sâu dây dài chẳng tới,
Mảnh xiêm y sầu với ngày trôi.
Vung gươm chém nước... nước bồi,
Kéo kia cắt đứt tình ôi chẳng thành!
Cánh hoa rơi đoạn đành trên nước,
Mảnh tình son nhoè ướt vì ai?
Vu Sơn nguyện hoá hình hài:
Mây trời nhập mộng thiên thai hồn người!

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lầu cao lớp lớp che trăng sáng
Đau tình cách biệt đã tròn niên
Tiêu ngừng sáo lặng sầu cô tịch
Mắt dõi song đưa đẫm muộn phiền

Cá lội chim bay về góc biển
Người xa cách mặt giữ lòng chăng?
Hờn loang chiếu ngọc chăn chim thuý
Oán rụng trâm châu gối phượng hoàng

Giếng sâu ròng rọc than giây ngắn,
Ngày chậm áo đeo nặng gánh sầu
Nước cắt bằng dao liền nối lại
Tình chia bởi kéo chẳng lìa nhau

Hồng rơi lả tả theo dòng nước
Một tấm lòng son mãi đợi chàng
Thiếp nguyện làm mây đùn núi Giáp
Mưa tràn đẫm gối mộng tình lang!

Đất Văn Lang
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu cao lớp lớp che trăng sáng
Suốt năm buồn hình bóng chàng xa
Sáo ngang tiêu tía không nghe
Ngồi buồn song cửa nhìn ra ngóng chàng
Nơi chân trời chim thăng cá lặn
Mới tin ly biệt hận cõi người
Giường ngà chăn quí oán đầy
Thoa vàng khi giận bẻ ngay một phần
Giếng sâu ròng rọc than dây ngắn
Ngày trôi xiêm cũng cấn tương tư
Dao chém nước nước trơ trơ
Cắt tình bằng kéo tình như vô hình
Hồng rụng xuôi dòng về đông chảy
Tấm tình son nát bấy vì chàng
Nguyện làm mây núi Vu san
Bay vào mộng với hồn chàng gặp nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao lớp lớp che trăng,
Đau lòng xa cách suốt năm với chàng.
Tiêu im sáo lặng không màng,
Một mình ngồi ngóng bóng chàng ngọc song.
Chân trời góc biển chim hồng,
Biệt ly không vân mòng khổ thay.
Giường ngà phí thuý oán đầy,
Kim thoa giận bẻ gãy ngay phượng hoàng.
Giếng sâu ròng rọc ngắn choàng,
Ngày trôi chậm, áo cũng hoàn tương tư.
Nước dùng dao chém không hư,
Tính tình kéo cắt không từ lìa đâu.
Tơi bời hồng rụng đông sâu,
Vì người một tấm tình đầu lụi tan.
Thiếp nguyền mây núi Vu san,
Nhập vào giấc mộng hồn chàng cùng vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời