Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2014 00:26

存歿口號其二

鄭公粉繪隨長夜,
曹霸丹青已白頭。
天下何曾有山水,
人間不解重驊騮。

 

Tồn một khẩu hào kỳ 2

Trịnh công phấn hội tuỳ trường dạ,
Tào Bá đan thanh dĩ bạch đầu.
Thiên hạ hà tằng hữu sơn thuỷ,
Nhân gian bất giải trọng Hoa Lưu.

 

Dịch nghĩa

Ông Trịnh vẽ sơn thuỷ bằng phấn đã theo đêm dài,
Ông Tào Bá vẽ tranh ngựa bằng màu, nay tóc đã bạc.
Trong thiên hạ ai còn có được tranh sơn thuỷ nữa!
Trong nhân gian vẫn còn chuộng (tranh) ngựa Hoa Lưu!


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Họ Trịnh vẽ phấn tranh đã mất
Tào Bá vua vẽ ngựa đã già
Tranh sơn thuỷ tìm đâu ra
Ngựa hoa lưu vẫn còn ưa trên đời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trịnh công vẽ phấn, còn đâu,
Tranh mầu, Tào Bá vẽ, đầu bạc phơ.
Tìm tranh sơn thuỷ đâu giờ,
Hoa Lưu, người thế, không ngờ vẫn ưa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây cọ ông Trịnh đã về trời,
Giá vẽ Tào Bá đầu bạc rồi.
Trên đời nào được coi sơn thuỷ,
Người thế không ngưng quý ngựa nòi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông Trịnh vẽ tranh đêm đã dài,
Tranh Tào vẽ ngựa mái đầu phai.
Tranh sơn thuỷ ấy ai còn thấy,
Còn chuộng Hoa Lưu tranh ngựa hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẽ tranh Họ Trịnh đêm dài,
Hoạ sư Tào Bá đã phai mái đầu.
Tranh sơn thuỷ tìm ở đâu,
Nhân gian còn chuộng tranh mầu Hoa Lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tranh của Trịnh Công đều mất hẳn,
Tào Bá đầu bạc tranh còn đây.
Sơn thuỷ nhân gian đâu có nữa?
Hoa Lư ngựa ấy, có ai hay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời