30/10/2020 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tồn một khẩu hào kỳ 2
存歿口號其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2014 00:26

 

Nguyên tác

鄭公粉繪隨長夜,
曹霸丹青已白頭。
天下何曾有山水,
人間不解重驊騮。

Phiên âm

Trịnh công[1] phấn hội tuỳ trường dạ,
Tào Bá[2] đan thanh[3] dĩ bạch đầu.
Thiên hạ hà tằng hữu sơn thuỷ,
Nhân gian bất giải trọng Hoa Lưu[4].

Dịch nghĩa

Ông Trịnh vẽ sơn thuỷ bằng phấn đã theo đêm dài,
Ông Tào Bá vẽ tranh ngựa bằng màu, nay tóc đã bạc.
Trong thiên hạ ai còn có được tranh sơn thuỷ nữa!
Trong nhân gian vẫn còn chuộng (tranh) ngựa Hoa Lưu!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Họ Trịnh vẽ phấn tranh đã mất
Tào Bá vua vẽ ngựa đã già
Tranh sơn thuỷ tìm đâu ra
Ngựa hoa lưu vẫn còn ưa trên đời
(Năm 766)

[1] Tức Trịnh Kiền 鄭虔 (691-759).
[2] Một người nổi tiếng vẽ ngựa sống vào năm Khai Nguyên đời Đường.
[3] Màu đỏ và màu xanh, là hai màu thường dùng trong hội hoạ cổ. Ở đây phiếm chỉ hội hoạ nói chung.
[4] Tên một trong tám con ngựa quý của Chu Mục Vương (976-920 TrCN). Tương truyền tám con ngựa này kéo xe có thể đi ba vạn dặm một ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tồn một khẩu hào kỳ 2