15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:04

秦州雜詩其十九

鳳林戈未息,
魚海路常難。
候火雲烽峻,
懸軍幕井幹。
風連西極動,
月過北庭寒。
故老思飛將,
何時議築壇?

 

Tần Châu tạp thi kỳ 19

Phụng Lâm qua vị tức,
Ngư Hải lộ thường nan.
Hậu hoả vân phong tuấn,
Huyền quân mạc tỉnh cán.
Phong liên tây cực động,
Nguyệt quá bắc đình hàn.
Cố lão tư phi tướng,
Hà thời nghị trúc đàn?

 

Dịch nghĩa

Nơi Phụng Lâm, tiếng đẵn gỗ ngưng,
Đường đi Ngư Hải thường gặp khó khăn.
Khí hậu nóng như lửa mây cao như núi,
Giếng trong trại quân cạn nước.
Gió rung liền với miền cực tây,
Trăng lạnh lên quá mạn bắc.
Vì thế nên lão già nghĩ đến tướng Lý Quảng,
Đến chừng nào mới nghĩ đến chuyện dựng đài đây?


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ải Phụng Lâm đã yên đâu
Sông Ngư, đường tắc, một màu chiến chinh
Đài phong hoả ngút non xanh
Bọn quân đánh lén dạp dình giếng khô
Chuyện đao binh vân tít mù
Trăng qua ải Bắc thâm u lạnh lùng
Lòng dân, phi tướng hằng mong
Bao giờ bàn chuyện vua phong tướng tài?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phụng Lâm loạn chửa dứt,
Ngư Hải đường gian nan.
Lửa rực ngời  mây núi,
Giếng khô, lính chót ngàn.
Cõi tây ào ạt gió,
Sân bắc lạnh trăng tràn.
Bô lão nhớ Phi tướng.
Khi nao mới lập đàn ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phụng Lâm, loạn lạc chưa thôi,
Con đường Ngư Hải, núi đồi gian lao.
Núi mây, lửa hiệu bốc cao,
Cheo leo quân đóng, giếng đào cạn khô.
Gió miền tây thổi bất ngờ,
Qua sân bắc lạnh hững hờ trăng soi.
Tướng Phi, bô lão quyết đòi,
Lập đàn phong chức... bàn coi khi nào?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Phượng-lâm giặc chưa yên,
Ngư-hải đường gian nan.
Mây cao vút, lửa báo,
Giếng cạn trong đồn quân.
Gió tây thổi liền ải,
Trăng bắc lạnh qua sân.
Lão già nhớ Lý Quảng,
Chừng nào mới lập đàn?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Phụng Lâm giao tranh chưa bãi
Đường đi vùng Ngư Hải khó khăn
Báo nguy lửa bị mây giăng
Trại quân trên núi giếng không nước dùng
Gió phía tây đùng đùng thổi mạnh
Trăng qua sân hơi lạnh phả đầy
Người già thương nhớ tướng bay
Lập đàn tưởng niệm định ngày nào đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đẵn gỗ Phụng Lâm nơi tiếng ngưng,
Đường đi Ngư Hải khó muôn trùng.
Khí nồng như lửa mây cao núi,
Doanh trại giếng khô nước để dùng.
Miền cực tây liền rung với gió,
Quá lên mạn bắc lạnh trăng trong.
Ước như Lý Quảng lão mơ đến,
Nghĩ đến chừng nào đài dựng đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời