27/05/2024 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 19
秦州雜詩其十九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:54

 

Nguyên tác

鳳林戈未息,
魚海路常難。
候火雲烽峻,
懸軍幕井幹。
風連西極動,
月過北庭寒。
故老思飛將,
何時議築壇?

Phiên âm

Phụng Lâm[1] qua vị tức,
Ngư Hải lộ thường nan.
Hậu hoả vân phong tuấn,
Huyền quân mạc tỉnh cán.
Phong liên tây cực động,
Nguyệt quá bắc đình hàn.
Cố lão tư phi tướng[2],
Hà thời nghị trúc đàn[3]?

Dịch nghĩa

Nơi Phụng Lâm, tiếng đẵn gỗ ngưng,
Đường đi Ngư Hải thường gặp khó khăn.
Khí hậu nóng như lửa mây cao như núi,
Giếng trong trại quân cạn nước.
Gió rung liền với miền cực tây,
Trăng lạnh lên quá mạn bắc.
Vì thế nên lão già nghĩ đến tướng Lý Quảng,
Đến chừng nào mới nghĩ đến chuyện dựng đài đây?

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ải Phụng Lâm đã yên đâu
Sông Ngư, đường tắc, một màu chiến chinh
Đài phong hoả ngút non xanh
Bọn quân đánh lén dạp dình giếng khô
Chuyện đao binh vân tít mù
Trăng qua ải Bắc thâm u lạnh lùng
Lòng dân, phi tướng hằng mong
Bao giờ bàn chuyện vua phong tướng tài?
(Năm 759)

[1] Thuộc Hà Châu.
[2] Lý Quảng 李廣 người Thành Kỷ, Lũng Tây (nay là huyện Tần An, Cam Túc), tướng thời Tây Hán. Thời Hán Văn Đế giữ chức Vũ kỵ thường thị, thời Vũ Đế giữ chức Hữu Bắc bình thái thú, đánh thắng Hung Nô nhiều trận, được tôn xưng là Phi tướng quân. Sau này theo phò đại tướng Vệ Thanh 軍衛 đánh Hung Nô, vì đi lạc đường bị bắt, cảm thấy nhục làm thân tù của người phiên, nên cắn lưỡi mà chết.
[3] Thời Hán, vua Hán ăn chay, lập đàn phong Hàn Tín giữ chức đại tướng quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 19