Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 10:40

羌村其三

群雞正亂叫,
客至雞鬥爭。
驅雞上樹木,
始聞叩柴荊。
父老四五人,
問我久遠行。
手中各有攜,
傾榼濁復清。
苦辭「酒味薄,
黍地無人耕。
兵革既未息,
兒童盡東征」。
請為父老歌,
艱難愧深情。
歌罷仰天嘆,
四座涕縱橫。

 

Khương thôn kỳ 3

Quần kê chính loạn khiếu,
Khách chí khê đấu tranh.
Khu kê thướng thụ mộc,
Thuỷ văn khấu sài kinh.
Phụ lão tứ ngũ nhân,
Vấn ngã cửu viễn hành.
Thủ trung các hữu huề,
Khuynh kháp trọc phục thanh.
Khổ từ: “Tửu vị bạc,
Thử địa vô nhân canh.
Binh cách ký vị tức,
Nhi đồng tận đông chinh.”
Thỉnh vị phụ lão ca,
Gian nan quý thâm tình.
Ca bãi ngưỡng thiên thán,
Tứ toạ lệ tung hoành.

 

Dịch nghĩa

Đàn gà đang rối rít kêu,
Khi khách đến, gà đá lộn nhau.
Sau khi xua gà lên cây,
Mới nghe thấy tiếng gõ cổng.
Bốn năm ông già lại
Hỏi thăm tôi đã đi xa lâu ngày.
Ông nào cũng mang theo bầu rượu nơi tay,
Cùng tôi rót uống say sưa.
Các ông phàn nàn rằng vị rượu nhạt,
Ruộng lúa không có người cày,
Chiến tranh vẫn còn chưa yên,
Con cái đều phải đi đánh miền đông.
Xin vì các phụ lão mà hát.
Tự thấy thẹn trước tình cảm sâu xa của các vị đối với mình.
Hát xong, ngẩng nhìn trời than thở,
Khiến cho các ông ngồi bốn bên rỏ lệ chứa chan.


(Năm 757)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Gà đang rối rít kêu,
Thấy người, liền đá lộn.
Xua gà lên trên cây,
Mới nghe tiếng gõ cổng.
Phụ lão bốn năm ông,
Hỏi ta đi lâu ngày;
Tay đều mang theo rượu,
Nghiêng bầu cùng ta say.
Phàn nàn vị rượu nhạt,
Không người cày ruộng đồng,
Cjiê1n tranh còn chưa hết,
Con cái đều sang đông.
Xin vì phụ lão ca,
Hổ thẹn tình sâu xa.
Hát xong nhìn trời than;
Bốn bên lệ chan hòa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đàn gà kêu oang oác
Khách đến, gà chọi nhau
Xua gà lên cây cao
Nghe cửa sài nhốn nháo.
Thấy bốn năm phụ lão
Thăm ta ở xa về
Tay cắp rượu đề huề
Cùng ồn ào thù tạc
Than phiền hương rượu nhạt
Đất nầy chẳng người cày
Vì binh biến lâu ngày
Trẻ sang đông chiến đấu.
Thỉnh phụ lão hợp tấu
Thâm tình buổi gian nan
Dứt ca trông trời oán
Bốn phía lệ chứa chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quang Qúac ngoài sân loạn tiếng gà,
Khách sang nhằm lúc chúng kêu la.
Mới vừa đuổi hết bay lên nhánh,
Thì cửa sài nghe khách gọi nhà.
Các cụ vào chơi sáu bảy người,
Thăm ta, những ngày tháng xa xôi.
Tay quai lủng lẳng bao là rượu,
Rượu đục nghiêng ly đã trắng rồi.
Ai cũng khó chê rượu nhạt này,
Ruộng vườn hoang phế biết ai cày.
Chiến tranh không lúc nào ngơi nghỉ,
Con cháu sa trường tự bấy nay.
Nay vì các cụ hát hò khoan,
Gian khó càng thêm trọng nghĩa làng.
Ngửa mặt lên trời than mấy tiếng,
Cả nhà ai cũng lệ sầu chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bầy gà nháo nhác kêu inh,
Vừa khi khách đến, gà kình đá nhau.
Đuổi gà lên hết cây mau,
Mới nghe tiếng gõ như đâu cửa rào.
Cụ già, năm, sáu, bước vào,
Hỏi ta xa vắng ra sao, lâu về?
Trong tay mang rượu cập kè,
Hết nghiêng bầu đục lại kề bầu trong.
Rượu, than lạt chẳng vừa lòng,
Đồng không cầy cấy, sao mong rượu nồng.
Chiến tranh, việc vẫn chưa xong,
Các con đi đánh miền đông hết rồi.
Hát hầu các cụ nghe chơi,
Gian nan, hổ thẹn tình người vẫn sâu.
Nhìn trời than thở hồi lâu,
Chung quanh ai cũng lệ sầu chứa chan...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bầy gà đang quang quác,
Khách đến lại mổ nhau.
Đuổi chúng nhảy lên ổ,
Chợt nghe gõ cửa vào.
Thấp thoáng bốn năm cụ,
Thăm tôi, xa nhà lâu.
Các cụ tay lễ mễ,
Đục, trong, rượu mấy bầu.
"Chớ nề ly rượu nhạt,
Ruộng lúa ai cấy đâu.
Chiến tranh chưa chấm dứt,
Trai tráng, trận đương đầu."
Xin ca vì các cụ,
Lận đận thẹn tình sâu!
Than cùng trời, ca dứt,
Bốn phía lệ rơi mau!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bầy gà đang cùng kêu quang quác
Khách tới mà chúng sắp đá chơi
Đuổi gà lên các cây rồi
Vừa hay nghe tiếng gõ nơi cổng ngoài
Phụ lão bốn năm người cùng đến
Hỏi thăm ta xa xóm đã lâu
Tay đều mang xách rượu bầu
Rót ra cùng uống trao câu đãi đằng
Đau buồn bô lão kể rằng
Rượu không được ngọt vì đồng bỏ hoang
Binh đao đang độ hung tàn
Trai làng chiến trận lan tràn miền đông
Ta xin vì các ông mà hát
Cảm tạ tình thân thiết khúc nhôi
Hát xong ngước mặt than trời
Mọi người ai cũng lệ rơi chan hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng gà quang quác ở ngoài sân
Khách đến thi nhau đá loạn rần
Vừa đuổi chúng bay lên nhánh đậu
Cổng tre, tiếng khách gõ vang rân

Đến chơi, năm sáu cụ,vào nhà
Thăm hỏi thời gian cách biệt xa
Lũng lẵng, lũng la tay cắp rượu
Bầu nghiêng rượu đục cũng trong ra

Thôi chớ chê chi rượu nhạt này
Vườn hoang ruộng phế có ai cày
Liên miên chinh chiến chưa hề dứt
Ở tận miền đông tự bấy nay

Vì cụ, tôi xin hát một bài
Gian nan thêm thẹn nghĩa cao dày
Hát xong ngửa mặt lên trời khóc
Bốn phía rưng rưng lệ nhỏ đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời