28/09/2021 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khương thôn kỳ 3
羌村其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 10:40

 

Nguyên tác

群雞正亂叫,
客至雞鬥爭。
驅雞上樹木,
始聞叩柴荊。
父老四五人,
問我久遠行。
手中各有攜,
傾榼濁復清。
苦辭「酒味薄,
黍地無人耕。
兵革既未息,
兒童盡東征」。
請為父老歌,
艱難愧深情。
歌罷仰天嘆,
四座涕縱橫。

Phiên âm

Quần kê chính loạn khiếu,
Khách chí khê đấu tranh.
Khu kê thướng thụ mộc,
Thuỷ văn khấu sài kinh.
Phụ lão tứ ngũ nhân,
Vấn ngã cửu viễn hành.
Thủ trung các hữu huề,
Khuynh kháp trọc phục thanh.
Khổ từ: “Tửu vị bạc,
Thử địa vô nhân canh.
Binh cách ký vị tức,
Nhi đồng tận đông chinh.”
Thỉnh vị phụ lão ca,
Gian nan quý thâm tình.
Ca bãi ngưỡng thiên thán,
Tứ toạ lệ tung hoành.

Dịch nghĩa

Ðàn gà đang rối rít kêu,
Khi khách đến, gà đá lộn nhau.
Sau khi xua gà lên cây,
Mới nghe thấy tiếng gõ cổng.
Bốn năm ông già lại
Hỏi thăm tôi đã đi xa lâu ngày.
Ông nào cũng mang theo bầu rượu nơi tay,
Cùng tôi rót uống say sưa.
Các ông phàn nàn rằng vị rượu nhạt,
Ruộng lúa không có người cày,
Chiến tranh vẫn còn chưa yên,
Con cái đều phải đi đánh miền đông.
Xin vì các phụ lão mà hát.
Tự thấy thẹn trước tình cảm sâu xa của các vị đối với mình.
Hát xong, ngẩng nhìn trời than thở,
Khiến cho các ông ngồi bốn bên rỏ lệ chứa chan.

Bản dịch của Trần Trọng San

Gà đang rối rít kêu,
Thấy người, liền đá lộn.
Xua gà lên trên cây,
Mới nghe tiếng gõ cổng.
Phụ lão bốn năm ông,
Hỏi ta đi lâu ngày;
Tay đều mang theo rượu,
Nghiêng bầu cùng ta say.
Phàn nàn vị rượu nhạt,
Không người cày ruộng đồng,
Cjiê1n tranh còn chưa hết,
Con cái đều sang đông.
Xin vì phụ lão ca,
Hổ thẹn tình sâu xa.
Hát xong nhìn trời than;
Bốn bên lệ chan hòa.
(Năm 757)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khương thôn kỳ 3