Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 29/06/2012 21:00

遊邊

黃沙連海路無塵,
邊草長枯不見春。
日暮拂雲堆下過,
馬前逢著射雕人。

 

Du biên

Hoàng sa liên hải lộ vô trần,
Biên thảo trường khô bất kiến xuân.
Nhật mộ Phất Vân đôi hạ quá,
Mã tiền phùng trước sạ điêu nhân.

 

Dịch nghĩa

Cát vàng trên đường nối các biển hồ [ngựa đi] không dấy bụi,
Cỏ ở biên mãi khô hạn nên không thấy vẻ xuân.
Buổi chiều tối đi qua dưới gò Phất Vân,
Trước ngựa gặp những người săn bắn chim điêu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đường cát nối hồ chẳng bụi hoen,
Biên cương xuân vắng cỏ khô cằn.
Đến núi Phất Vân hoàng hôn xuống,
Nhìn qua đầu ngựa mấy thợ săn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cát vàng tiếp biển bụi trần không
Cỏ ải khô cằn chẳng thấy xuân
Chiều tối gò Vân qua đến đó
Gặp ngay trước ngựa mấy người săn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường nối hồ đi không dấy bụi
Cỏ hạn khô tàn lụi không xuân
Buổi chiều tới đống Phất Vân
Nhìn ra thấy đám thợ săn đại bàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nối biển cát vàng không bụi trần,
Cỏ biên khô hạn thiếu màu xuân.
Gặp người săn bắn điêu đàng trước,
Chiều tối bước qua gò Phất Vân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cát vàng liền biển đường không bụi
Cỏ ải mãi khô chẳng thấy xuân
Gò Phất Vân chiều tà bước dưới
Gặp người trước ngựa với chim săn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời