09/12/2022 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du biên
遊邊

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 28/06/2012 21:00

 

Nguyên tác

黃沙連海路無塵,
邊草長枯不見春。
日暮拂雲堆下過,
馬前逢著射雕人。

Phiên âm

Hoàng sa liên hải lộ vô trần,
Biên thảo trường khô bất kiến xuân.
Nhật mộ Phất Vân[1] đôi hạ quá,
Mã tiền phùng trước sạ điêu nhân.

Dịch nghĩa

Cát vàng trên đường nối các biển hồ [ngựa đi] không dấy bụi,
Cỏ ở biên mãi khô hạn nên không thấy vẻ xuân.
Buổi chiều tối đi qua dưới gò Phất Vân,
Trước ngựa gặp những người săn bắn chim điêu.

Bản dịch của Phụng Hà

Đường cát nối hồ chẳng bụi hoen,
Biên cương xuân vắng cỏ khô cằn.
Đến núi Phất Vân hoàng hôn xuống,
Nhìn qua đầu ngựa mấy thợ săn.
[1] Gò nay thuộc khu tự trị Nội Mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Du biên