15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:44

獨酌

窗外正風雪,
擁爐開酒缸。
何如釣船雨,
篷底睡秋江。

 

Độc chước

Song ngoại chính phong tuyết,
Ủng lô khai tửu cang.
Hà như điếu thuyền vũ,
Bồng để thuỵ thu giang.

 

Dịch nghĩa

Bên ngoài song cửa sổ tuyết xuống, lại thêm gió gào
Ôm cái lò than, hỏi hũ rượu đang đặt để hâm nóng bên trên rằng:
- Có được như ông lão trên thuyền câu cá trong mưa gió
Nằm co dưới đáy thuyền đánh một giấc trên sông mùa thu không?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Ngoài song gió tuyết gào
Ôm rượu hâm ta hỏi
Dưới thuyền trong mưa ngủ
Được như lão câu sao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngoài song tuyết phất gió gào
Ôm lò hâm rượu làm sao được bằng
Sông thu mưa vỗ thuyền nan
ông câu nằm soãi đáy khoang ngũ vùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài song tuôn gió tuyết
Ôm lò hỏi hủ mèm
Được như ông câu cá
Mưa thu ngủ dưới thuyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên ngoài song tuyết giăng lại gió
Giữ lò hồng mở hũ rượu ra
Thuyền câu giả thử gặp mưa
Nằm co dưới mái sông thu ngủ vùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên ngoài song cửa tuyết mưa gào,
Hâm rượu lò than hỏi thử sao:
Như có ngư ông trong gió bão,
Nằm co đánh giấc thuyền thu vào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cơm Nguội

Ngoài song tuyết gió gào
Ôm lò hỏi hũ rượu:
-Mưa được như lão câu
Lòng thuyền say giấc thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lúc gió tuyết ngoài song
Ôm lò mở hũ rượu
Như thuyền câu mưa đổ
Thu ngủ dưới mui sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời