Dưới đây là các bài dịch của Cơm Nguội. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 13 trang (126 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Nguyễn Du): Bản dịch của Cơm Nguội

Thần tiên đi đâu đã bao xưa,
Mà nay còn dấu bến sông này.
Đến đi cũng chỉ Lư sinh mộng,
Hạc vắng lầu còn Thôi Hiệu thơ.
Ngoài hiên khói sóng mênh mang vẫn,
Đầy mắt cỏ cây mơn mởn xưa.
Lòng này nào có ai bày tỏ,
Trăng trong gió mát nỡ vô tình.

Ảnh đại diện

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch): Bản dịch của Cơm Nguội

Một lần bất đắc khách Trường Sa,
Mòn mỏi Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc lầu cao vang sáo ngọc,
Giang thành vào hạ “Lạc mai hoa”.

Ảnh đại diện

Tiêu Tương thần kỳ 1 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Dòng Tương trôi, dòng Tương trôi,
Cửu Nghi mây nước buồn không nguôi.
Anh hỏi hai phi giờ nương náu,
Linh Lăng cỏ thơm sương trong thu.

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 9 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Sông cứ chảy đãi cát chẳng dừng,
Sóng trước chưa tan lớp sau chồm.
Làm ai chợt nhớ bến Tiêu Tương,
Văng vẳng đâu đây hò rước thần.

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 8 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Đừng nghe lời dèm con sóng hiểm,
Đừng coi người biếm hạt cát chìm.
Nghìn đãi vạn lọc bao cay đắng,
Cuối cùng cát cứng vàng sáng trong.

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 7 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Tháng tám tiếng sóng vang rền đất,
Ngọn cao vài trượng húc núi về.
Thoáng chốc không vào Hải môn nữa,
Cuộn cát kia thành đống thành gò.

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 2 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Nắng chiều xuân bên cầu sông Lạc,
Cát long lanh dưới làn nước biếc.
Chợt gió mạnh trên đường thổi gấp,
Đôi uyên ương bỏ nép sóng hoa.

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 3 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Dòng Biện chảy đông vằn mắt hổ,
Sông Hoài sắc xuân xanh đầu vịt.
Anh xem đầu bến nơi cát lắng,
Lại giúp nhân gian ít nhiều người.

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 1 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Chín khúc Hoàng Hà vạn dặm cát,
Sóng vò gió lắc tận góc trời.
Muốn ngược Ngân Hà chơi một chuyến,
Cùng thăm Chức Nữ với Ngưu Lang.

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Cơm Nguội

Bên cầu Chu Tước hoang cỏ hoa,
Ô Y đầu ngõ bóng chiều tà.
Én xưa lâu đài nhà Vương, Tạ
Nay đến cỏ rơm mái trăm nhà.

Trang trong tổng số 13 trang (126 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối