Dưới đây là các bài dịch của Cơm Nguội. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Cơm Nguội

Năm trước ngày này nơi cửa đây,
Hoa đào hay má khiến ta say.
Bâng khuâng tìm lại Hoa không thấy,
Nô nức má đào gió xuân lay.

Ảnh đại diện

Trà Sơn hạ tác (Đỗ Mục): Bản dịch của Cơm Nguội

Gió xuân muôn yểu điệu,
Sáng sớm tây Liễu Thôn.
Mây đẹp sáng đồi chè,
Suối xuân cuộn đổ về.
Lửa nở hoa sườn núi,
Chim cất tiếng đàn đêm.
Nâng chén ổ rơm thơm,
Vui người đẹp ngồi bên.

Ảnh đại diện

Tích xuân (Đỗ Mục): Bản dịch của Cơm Nguội

Hoa nở rồi hoa tàn,
Thời tiết âm thầm trôi.
Làm sao giữ ngày xuân,
Tuổi xanh chẳng dừng lâu.
Bướm khuất đâu tùng nhỏ,
Liễu cao lắng tiếng ve.
Quyến rũ giờ nơi đâu,
Đỗ quyên kêu đầy núi.

Ảnh đại diện

Độc chước (Đỗ Mục): Bản dịch của Cơm Nguội

Ngoài song tuyết gió gào
Ôm lò hỏi hũ rượu:
-Mưa được như lão câu
Lòng thuyền say giấc thu.

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Cơm Nguội

Giang hồ mê hát rượu lưng bầu,
Eo thon gái đẹp biết tìm đâu?
Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng,
Mang tiếng bạc tình chốn thanh lâu.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]