10/12/2022 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc chước
獨酌

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2013 15:44

 

Nguyên tác

窗外正風雪,
擁爐開酒缸。
何如釣船雨,
篷底睡秋江。

Phiên âm

Song ngoại chính phong tuyết,
Ủng lô khai tửu cang.
Hà như điếu thuyền vũ,
Bồng để thuỵ thu giang.

Dịch nghĩa

Bên ngoài song cửa sổ tuyết xuống, lại thêm gió gào
Ôm cái lò than, hỏi hũ rượu đang đặt để hâm nóng bên trên rằng:
- Có được như ông lão trên thuyền câu cá trong mưa gió
Nằm co dưới đáy thuyền đánh một giấc trên sông mùa thu không?

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Ngoài song gió tuyết gào
Ôm rượu hâm ta hỏi
Dưới thuyền trong mưa ngủ
Được như lão câu sao?
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Độc chước